Kokous 27.11.2016

Pöytäkirja

Siikalatvan hevosurheilijat Ry:n syyskokous Aika: 27.11.2016 klo 14.00 Paikka: Kortteisen raviradan kahvio

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Elina Äijälä avasi kokouksen klo 14.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Äijälä, sihteeriksi Salla Mettala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Rautio ja Päivi Aho.

3.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ilmoitus kokouksesta oli Siikajokilaaksossa 14.11.2016.

4. Todettiin kokouksen osallistujat, jotka olivat Reino Turunen, Eero Matikainen, Tarmo Mäki, Pasi Väisänen, Raija Jarva, Kari Kopola, Riitta Kopola, Hanna Tuhkanen, Riina Niskala, Kaisa Soukka, Pentti Rautio, Päivi Aho, Salla Mettala ja Elina Äijälä.

5. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

6 .Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan lisättiin asiaksi jäsenen eroaminen ja uuden valinta. Esitys hyväksyttiin.

7.Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta Salla Mettala esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Keskusteltu Keskisen raviradalle suunnitelluista raveista. Lisätietoja ravien järjestämisestä tulee myöhemmin, kun asia on varmistunut.

8.Päätetään vuoden 2017 talousarviosta Elina Äijälä esitti vuoden 2017 talousarvion. Esitetty, että raveihin on mahdollisuus saada Hippoksen tukea. Esitys hyväksytty.

9.Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksuista Esitetty, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Ehdotusta kannatettu. Ravipuolen jäsenmaksut: 50€/ 10 vuotta, 10€/vuosi. Ratsupuolen jäsenmaksu 10€/vuosi. Esitys hyväksytty.

10. Päätetään harjoitusraviradan talvikunnossapidosta talvella 2016-2017 Esitetty, että harjoitusravirata pidetään suljettuna talven 2016-2017 ajan. Keskusteltu asiasta. Kritiikkiä ratamaksujen ja talven kiinni olon suhteesta. Ehdotettu, että ratamaksu puolitetaan kaikilta. Ratamaksut ovat tarkoitettu myös raviradan kiinteisiin kuluihin, ei pelkästään radan aukioloon. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Jarvan talli haluaa pitää rataa myös talvella auki. Päätetty, että Jarvalta poistetaan ratamaksu vuodelta 2017 sitä vastaan, että he pitävät rataa auki oman käyttönsä vuoksi omalla kustannuksella. Kaikki ratamaksun maksaneet voivat ajaa radalla myös talvella. Keskusteltu raviradan autojen avainten paikoista. Kaikille tarvitseville avaimen paikat on kerrottu. Julkiseen levitykseen avainten paikkoja ei ole kerrottu väärinkäytön välttämiseksi. Huomioksi kerrottiin vielä, että Sisuun on laitettava dieseliä, polttoöljy ei käy. Muistutettiin kaikkia radan käyttäjiä, että raviradan lanaus käytön jälkeen on pakollista kaikille. Isompi lana on kunnostettu ja pienempi lana saadaan lähiaikoina käyttöön. Seuralla on myös vastuu radan lanauksesta ja siihen pyritään tekemään parannusta. Keskustelun aikana noussut esille seuran nettisivujen päivittäminen, näkyvyys mediassa ja harjoitusraviradan kunto. Seuran puheenjohtaja lupasi ottaa alustavasti selvää radan kunnostuksen kustannuksista. Jäsenistöltä tuli myös ehdotus, että raviradan käytöstä peritään pienempi maksu, jos ajaa radalla enintään 5 kertaa vuodessa. Näistä asioista keskustellaan lisää kevätkokouksessa.

11. Valitaan yhdistyksen edustajat seuraavaksi vuodeksi Hevosjalostusliiton ja ratsastusjaoston kokouksiin Pyydettiin ehdotuksia. Ehdotettu Tapio Siekkistä Hevosjalostusliittoon ja Elina Äijälää ja Salla Mettalaa ratsastusjaostoon. Hevosjalostusliiton kokouksiin edustajaksi valittiin Tapio Siekkinen ja ratsastusjaostoon Elina Äijälä ja Salla Mettala, ratsastusjaostoon varalla Hanna Tuhkanen.

12. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkiot Esitetty, että palkkio jaetaan puheenjohtajan ja sihteerin kesken. Aikaisemmin sihteeri on saanut 100€ korvauksen ja puheenjohtaja ei ole saanut korvausta. Päätetty, että palkkio jaetaan puheenjohtajan ja sihteerin kesken, molemmille maksetaan 50€ viikolla 50.

13. Johtokunnan jäsenen eroaminen ja uuden valinta Johtokunnanjäsen Sanna-Mari Närhi on hakenut eroa Siikalatvan hevosurheilijoiden johtokunnasta. Ero myönnetty. Uusiksi jäseniksi ehdotettu Pasi Väisästä ja Tuuli Uusitaloa. Enemmistö kannatti Pasi Väisästä. Pasi Väisänen on valittu uudeksi johtokunnan jäseneksi.

14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.50.