Kokous 28.5.2017

Pöytäkirja

Siikalatvan Hevosurheilijoiden kevätkokous 28.5. 2017 klo 13 Kortteisen raviradan kahviossa

1. Kokouksen avaus Pentti Rautio avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Männikkö Sihteerinä toimi seuran sihteeri Salla Mettala

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu ollut 18.5.2017 Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotettu Riina Niskalaa ja Jenni Roinista Ehdotus hyväksytty 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytty

6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen Esitelty ja hyväksytty

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilien esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille. Toiminnantarkastajan kertomus luettiin ääneen ja pääkohdat tilintarkastuksesta. Vakuutusmaksuista kysymys ja päätetty kilpailuttaa vuonna 2017. Maanvuokrasta kannattaa pyytää kirjallinen vapautus. Tilit ja tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille myönnetty.

8. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017 Ehdotettu Ilmari Ojakoskea. Ehdotus hyväksytty. 9. Ratsastuskenttä- Hanke Kerrottu Hankkeen tilanteesta.

10. Seurakehittäminen Kerrottu seurakehittämis mahdollisuudesta. Lähdetään hakemaan mukaan.

11. Hiitti- illat Kerrottu ideasta. Hinnasta keskustelua. Ehdotettu jäsenille eri hintaa ja muille eri hintaa. Ehdotettu myös, että tapahtuma olisi ilmainen. Myyntiin kannattaa panostaa. Jos peritään maksu niin joutuuko vastuuseen? Vastuuasiat...

12. Muut asiat Palkitsemiset. Raija Jarva kysyi tiloja lainaan 3.6.2017 seuralta. Kioskin luukusta keskustelua. Radan pinnasta keskustelua. Talkoisiin toivottiin osallistujia. Talkoot ilmoitetaan viikkoa aiemmin.

13. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 13.45