Kokous 14.6.2018

PÖYTÄKIRJA

Siikalatvan hevosurheilijoiden kevätkokous 14.6.2018 klo 18 Kortteisen raviradalla

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.00

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Puheenjohtaja Riina Niskala Sihteeri Salla Mettala

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu ollut 17.5 Siikajokilaaksossa ja uudestaan 31.5. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anne Niskala ja Tuuli Uusitalo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

5. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksytty

6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen Kertomus luettu ja hyväksytty

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilien esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuu vapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille esitelty tilit ja luettu toiminnantarkastajan lausunto. Tilinpäätös hyväksytty. Tilinpäätös vahvistettu, vastuu vapaus myönnetty tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Toiminnan tarkastajan valinta vuodelle 2018 Ehdotettu Ilmari Ojakoski. Valittu Ilmari Ojakoski

9. Ratsastuskentän hanke Esitelty tilanne ja kerrottu tulevista talkoista. Ehdotettu raivaustalkoita keskialueelle.

10. Seurakehittäminen Toiminta jatkuu kesän 2018

11. Muut asiat Palkitsemiset, Facebookin päivitys, sivujen päivitys, iltaravit syksyllä.

12. Kokouksen päättäminen Kokous päätetty klo 18.50