Kokous 26.4.2019

Siikalatvan Hevosurheilijoiden kevätkokous 2019

26.4.2019 klo 18 Rantsilan Raikkaalla

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen Elina Äijälä avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Puheenjohtajaksi esitettiin Kari Kopolaa ja sihteeriksi Päivi Ahoa. Esityksiä kannatettiin

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta¨ Tarkastajiksi esitettiin Hanna Tuhkasta ja Erja Ojakoskea, Esitystä kannatettiin.

5. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin

6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen Elina Äijälä esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. 2018 järjestetty yhdet ravit (30-v juhlaravit) sekä 4 ratsastuskilpailut Lisäksi kolmena viikonloppuna on järjestetty ratsastuskentän kunnostustalkoot hankkeeseen liittyen. Toimintakertomus hyväksyttiin

7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilien esittäminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille. Tapio Siekkinen esitteli Ilmari Ojakosken tekemän tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille

8. Johtokunnan jäsenten eroanomusten hyväksyminen ja uusien valinta´ Elina Äijälä, Salla Mettala, Pentti Rautio ja Päivi Aho ovat hakeneet eroa johtokunnasta erot myönnettiin. Johtokuntaan esitettiin ja valittiin Riina Niskala, Heidi Vaarala, Erja Ojakoski, ja Hanna Tuhkanen Varajäseniksi esitettiin ja valittiin Kari Kopola, Tuuli Uusitalo sekä Pirkka Siekkinen

9. Toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta vuodelle 2019 Riitta Kopola esitti toiminnantarkastajaksi Ilmari Ojakoskea ja varatarkastajaksi Matti Riekkistä . Esitystä kannatettiin ja esitys hyväksyttiin.

10. Sääntömuutokset Elina Äijälä käytti puheenvuoron sääntömuutosten tarpeellisuudesta. Hän ehdotti, että sääntöjä voitaisiin muuttaa niin, että yleinen kokous pidettäisiin vain kerran vuodessa. Tilintarkastaja ehdotettiin muuttettavan toiminnantarkastajaksi. Lisäksi johtokunnan jäsenmäärää ehdotettiin pienennettäväksi Puheenvuorossa Elina pyysi huomioidaan, että nämä muutokset ovat vasta suunnitteluvaiheessa ja ehdotuksia ja mielipiteitä sääntömuutoksista otetaan vastaan.

11. Muut asiat Tavoitteena on, että saataisiin ravit pystyyn. Keskusteltiin radan kunnosta. Radan kunto on hyvä harjoitusravirata. Tapio Siekkinen kertoi Hevosjalostusliiton kuulumisia. Hanna Tuhkanen tiedusteli ratsastuskentän kuulumisia. Elina Äijälä vastasi, että rahoitus on tulossa, mutta ajankohdasta ei vielä ole varmaa tietoa. Puheenvuorossa Elina Äijälä lisäsi, että hoitaa ratsastuskentän rahoitusasiat kuntoon, eikä niitä jätetä uuden johtokunnan hoidettavaksi. Vuokra-asiasta ollaan olty yhteydessä kuntaan, ja tämä asia kunnossa. Riitta Kopola kysyi myös raviradan katsomon vesivahingosta, onko tarkastaja jo käynyt. Elina Äijälä vastasi, että tarkastajan käynti olisi pitänyt olla 12.4, mutta tätä lykätty ja uusi ajankohta on sovittu

12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56